Skriv ut
Snabbfakta
Skål i trä
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Urholkning
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
8-10 v.
Material
Lind
Uppgift

Eleven får formge en skål i egen design och därefter urholka den i en bit lind.
Olika ytbehandlingsmetoder erbjuds och eleven får därefter själv välja.
 

Förberedelser

Såga upp bitar i lind.
I vårt exempel arbetade vi med 150 x 150 x 26 mm.
Erbjud ett antal olika bildhuggarjärn 
Slippapper i olika grovlekar och ev. sicklingar 
Olika färgalternativ om så önskas?