Skriv ut
Elevuppgift
Skål i trä

Du får lära dig:

  • Om urholkning som en hantverksteknik och vilka verktyg som här kan användas
  • Något om träslaget lind och vad som kännetecknar det
  • Olika ytbehandlingstekniker
  • Hur man kan beskriva sin arbetsprocess på ett bra sätt


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.


Uppgift: 

Du ska få tillverka en skål genom att urholka en bit lind.
Du får själv formge den och om du ev. vill färgsätta den.
Du kommer också att få värdera din arbetsinsats på något sätt