Skriv ut
Snabbfakta
Skål i trä
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Urholkning
Förmåga
Analysera och.., Formge och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
8-10 v.
Material
Lind
Uppgift

Eleven får formge en skål i egen design och därefter urholka den i en bit lind.
Olika ytbehandlingsmetoder erbjuds och eleven får därefter själv välja.
 

Förberedelser

Såga upp bitar i lind.
I vårt exempel arbetade vi med 150 x 150 x 26 mm.
Erbjud ett antal olika bildhuggarjärn 
Slippapper i olika grovlekar och ev. sicklingar 
Olika färgalternativ om så önskas?