Skriv ut

Undervisningsstöd: Skål i trä

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 4 - 6

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.


För att lära ut tekniken att urholka en bit trä kan denna uppgift vara lagom. (se även uppgiften Alfabetet)
Jag sågade upp kvadrater till eleverna men de kunde ju lika gärna vara rektangulära. Man kan ju erbjuda båda formerna?
Jag såg till att ena plansidan var rikthyvlad och den blev undersida.
Efter att vi pratat lite om träslaget lind och varför vi använder just det så fick eleverna varsin träbit.
Jag bad dem rita av träbiten på ett vitt papper. Nu förklarade jag att de skulle eftersträva runda former i själva urholkningsdelen men utanför denna kunde skålen gärna få ha en annan form. De skulle inte rita för krångligt och inte för smått. De skulle inte rita närmre den yttre kanten än 1 cm. När jag godkänt  formen (så att jag visste att de skulle lyckas) fick de klippa ut denna och rita av den på träbitens ohyvlade sida. Sedan ville jag att de även ritade en form utanför den första formen. Här visade jag dem att man kan formge på olika sätt och gärna tänka "lite utanför boxen". Det finns ju ingen regel för hur en skål ska se ut eller hur?
Vidare fick de sedan markera några olika ställen inne i skålformen där vi skulle borra ett grunt hål inför urholkningen. Jag förklarade att hålen skulle förhindra flisorna att sticka iväg för långt när man högg. Därefter, med ett kvistborr, hjälpte jag eleverna att borra dessa grunda hål.
Nu fick de undervisning i hur man hanterade ett lämpligt järn för att urholka. Allt med säkerheten i centrum. 
De högg ifrån den inre ritade linjen in mot hålen. Efter att man blev klar fick man pröva att använda en sickel om det passade sig eller/och så slipade man ytan om man ville det. (någon ville kanske ha en mer strukturerad yta).
De fick sedan med en kontursåg såga ut den yttre formen och därefter raspade/filade och slipade vi sidorna och kanterna.
Vi pratade om olika ytbehandlingstekniker som oljor, lack och färg. Vad ska skålen användas till?
Alla brände sitt namn under skålen och skrev i utvärderingsdokumentet (se filen) eller i en digital loggbok om sin egen insats. Här kan man ju även lägga in bilder på sin skål.(pröva gärna Grupprummet här i portalen)
Behöver jag säga att vi avslutade med en utställning!

Här finns en film om hur man slipar sina skölpar och bildhuggarjärn.