Skriv ut
Snabbfakta
Sked i lind
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Bildhuggning
Förmåga
Analysera och.., Formge och..
Kunskapskrav
Använda verktyg.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 5 v.
Material
Lindträ 25 mm tjockt
Uppgift

Eleven får själv formge, urholka och bearbeta en bit lind till en sked.
 

Förberedelser

Ha lind tillgängligt, ung. en tum tjock samt några skarpa bildhuggarjärn.