Skriv ut
Snabbfakta
Stol
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Återbruk
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer, Slöjden i samhället
Tid
En termin
Material
En begagnad stol samt trä och textilt kompletteringsmaterial
Uppgift

Eleverna får varsin stol att modifiera. Det handlar om att uttrycka sig både textilt och 
i det hårda materialet. Det handlar också om att tolka in ett eget uttryck med 
utgångspunkt i Arkitektur, konst och design eller Mode och trender.

Förberedelser

En begagnad stol! 
En plats att kunna förvara alla stolar mellan lektionerna!
Sätt dig in i vad Hållbar utveckling innebär.
Visa filmen: https://urskola.se/Produkter/191033-Bygganget-Vikten-av-atervinning