Skriv ut

Undervisningsstöd: Stol

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 
  Centralt innehåll i årskurs  7-9:

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 

För många år sedan under mina första år som lärare, var jag på studiebesök i Danmark. Skolan var den inte helt okända Bifrostskolan, känd för sin helhetssyn på undervisningen och samarbetet över stadierna. Man undervisar utan indelade ämnesmoduler och minutpass och man inspireras gärna av kultur, natur och som i det här fallet – Återvinning och Design!
När jag var där såg jag att en grupp höll på att förändra varsin stol. Det skulle främst handla om att ge den en annan yta och det praktiska området var bild & form. Deras beredskap inom slöjd var mycket begränsad och något förändringsarbete i stolsmaterialet var inte att tänka på tyvärr.

Min idé blir istället att utveckla deras idé och gå vidare genom att även göra ingrepp i stolens konstruktion. Jag tänker att denna uppgift passar de äldre stadierna och att utgångspunkterna för skapandet ska vara antingen Arkitektur, konst och design eller Mode och trender.
 Citat från Kommentarsmaterial till kursplanen i slöjd: ” Arkitektur, konst och design kan kopplas till slöjdundervisningen på många olika sätt. T.ex. att involvera närsamhället med inspiration utanför skolan. Genom historiska konstbilder, gamla föremål, slöjd från andra länder kan elevernas färg- och formspråk stimuleras”
Om slöjd som ett uttryck står det att eleverna ska bli bekanta med hur färg, form och material används för att uttrycka något.  Vidare som ett uttryck för identitet vidgas innehållet i år 7-9 till att fokusera mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
Låt eleven själv välja inom vilket område de vill profilera sig och sin stol. Tankar och resultat får de sedan motivera i värderingsunderlaget.
I värderingsunderlaget finns riktade frågor som du kan ha som underlag för att bedöma tre av de sex kunskapskraven.
Fråga 1 behandlar KK  Utifrån syftet...  Fråga 2 tillsammans med alla frågorna behandlar KK Ge omdömen... 
och 
Fråga 3 behandlar KK Att tolka...

Kanske kan man som jag gjorde under loppet av ett par år, samla på sig stolar så att uppgiften går att genomföra med en hel klass under en termin. Lämpligt kan då vara att kunna gå emellan slöjdsalarna och sätta fokus där behovet finns för stunden.
Man skulle även kunna arbeta i par och på så sätt spara tid och utbyta idéer mellan elever.

Det krävs också något förråd för förvaring både vid insamlandet som vid förvaring efter lektionerna.
Låt eleverna att laga (vid behov) och att göra någon enklare förändring. Blir förändringarna för många kommer arbetet att ta för lång tid och terminen tar helt plötsligt slut!

Design/Teknikförslag: Sittkudde, huvud/ryggstöd, armstöd, broderiinlägg, bildhuggning,  textilklädnad av detaljer etc.

På följande sida under rubriken ÄMNESMENY hittar du olika slöjdfilmer som du kan välja bland när det gäller hållbar utveckling och återvinning: https://urskola.se