Skriv ut

Undervisningsstöd: Stol

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs  7-9:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

 

För många år sedan under mina första år som lärare, var jag på studiebesök i Danmark. Skolan var den inte helt okända Bifrostskolan, känd för sin helhetssyn på undervisningen och samarbetet över stadierna. Man undervisar utan indelade ämnesmoduler och minutpass och man inspireras gärna av kultur, natur och som i det här fallet – Återbruk och Design!
När jag var där såg jag att en grupp höll på att förändra varsin stol. Det skulle främst handla om att ge den en annan yta och det praktiska området var bild & form. Deras beredskap inom slöjd var mycket begränsad och något förändringsarbete i stolsmaterialet var inte att tänka på tyvärr.

Min idé blir istället att utveckla deras idé och gå vidare genom att även göra ingrepp i stolens konstruktion. Jag tänker att denna uppgift passar de äldre stadierna och att utgångspunkterna för skapandet kan vara Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer.

Låt eleven själv välja inom vilket område de vill profilera sig och sin stol. Tankar och resultat får de sedan motivera i värderingsunderlaget.

Kanske kan man som jag gjorde under loppet av ett par år, samla på sig stolar så att uppgiften går att genomföra med en hel klass under en termin. Lämpligt kan då vara att kunna gå emellan slöjdsalarna och sätta fokus där behovet finns för stunden.
Man skulle även kunna arbeta i par och på så sätt spara tid och utbyta idéer mellan elever.

Det krävs också något förråd för förvaring både vid insamlandet som vid förvaring efter lektionerna.
Låt eleverna att laga (vid behov) och att göra någon enklare förändring. Blir förändringarna för många kommer arbetet att ta för lång tid och terminen tar helt plötsligt slut!

Design/Teknikförslag: Sittkudde, huvud/ryggstöd, armstöd, broderiinlägg, bildhuggning,  textilklädnad av detaljer etc.

På följande sida under rubriken ÄMNESMENY hittar du olika slöjdfilmer som du kan välja/söka bland när det gäller hållbar utveckling, återbruk och återvinning: https://urskola.se