Skriv ut
Elevuppgift
Stol

Du får lära dig:

  • Om vad hållbar utveckling innebär.
  • Hur du kan arbeta och utveckla idéer
  • Hur man kan utvärdera sin insats på ett bra sätt


Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.
  • Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.
  • Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta.


Uppgift:

Du får en stol eller tar med en egen ”förbrukad” stol som du ska återvinna.
 Det bör vara en matsalsstol hellre än en fåtölj om du vill ta med en egen.
Uppgiften blir att förändra denna stol på något sätt med nya tekniker och
 idéer i form, kanske färg och design.
 I den ”nya” stolen måste givetvis textila inslag finnas. Det kan vara i sittryggen,
sitsen eller varför inte nackstöd, armstöd eller något annat kreativt.
Du ska i ditt formspråk utgå ifrån Mode, trender, arkitektur, konst eller design.
Din lärare kommer att prata mer om detta.
Hållbar utveckling:

Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’.