Skriv ut
Elevuppgift
Stol

Du får lära dig:

  • Om vad hållbar utveckling innebär.
  • Hur du kan arbeta och utveckla idéer
  • Hur man kan utvärdera och resonera kring sin insats på ett bra sätt


Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
  • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Du får en stol eller tar med en egen ”förbrukad” stol som du ska återvinna.
 Det bör vara en matsalsstol hellre än en fåtölj om du vill ta med en egen.
Uppgiften blir att förändra denna stol på något sätt med nya tekniker och
 idéer i form, kanske färg och design.
 I den ”nya” stolen måste givetvis textila inslag finnas. Det kan vara i sittryggen,
sitsen eller varför inte nackstöd, armstöd eller något annat kreativt.
Du ska i ditt formspråk utgå ifrån Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer 
Din lärare kommer att prata mer om detta.
Hållbar utveckling:

"Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’.