Skriv ut
Snabbfakta
Svenskt trä
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Reflektera över..
Betygskriterier
Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Slöjdens arbetsprocesser
Tid
1-2 v.
Material
Dator eller I-pad
Uppgift

Detta är en teoretisk hemuppgift då skolan är stängd, eleven är sjuk, bortrest eller kanske som vikarieuppgift?
Eleverna ser filmen om svenskt trä och besvarar frågor i bifogat dokument.
Eleven lämnar in uppgiften via distans och blir bedömd utifrån graden av enkla, utvecklade eller välutvecklade svar och resonemang.
Syftet med uppgiften är att lära sig mer om det fantastiska materialet trä, dess egenskaper och användningsmöjligheter.
Centralt innehåll: Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Svenskt trä

Förberedelser

Skicka ut länken till filmen och dokumentet med frågor som ska besvaras.
Visa eleverna exempel på hur man kan resonera enkelt, utvecklat  eller välutvecklat.
De bedöms i endast ett betygskriterie och graden av utvecklat resonerande ligger här till grund.