Svenskt trä

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut

Bedömningsmatris: Svenskt trä

  Kunskapskrav
Förmåga Betyg E Betyg C Betyg A
Välja och..

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.