Svenskt trä

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut

Undervisningsstöd: Svenskt trä

Vi tror att det är viktigt att man tillsammans med instruktionerna och frågorna även visar 
exempel på hur man resonerar i stegrande grad. (enkelt, utvecklat och välutvecklat)
Ifrån skolverket finner ni just sådana olika exempel:
https://bp.skolverket.se/delegate/download/view?questionGuid=F2CFEEE6338E4DDE9AAB155AE4627982&documentGuid=7136E2748D754594A9A2796E7DA9D49A