Svenskt trä

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut
Elevuppgift
Svenskt trä

Du får lära dig:

  • Om svenskt trä dess egenskaper och användningsområden.

Du kommer att bedömas i:

  • Hur utvecklat du kan besvara frågorna i dokumentet som refererar till filmen och dess innehåll.


Uppgift:

Du ser filmen om svenskt trä och besvarar frågorna i dokumentet som du får.
Du lämnar sedan in svaren där du försöker besvara frågorna, resonera och reflektera på ett så utvecklat sätt som möjligt. 

https://www.svenskttra.se/trafakta/allmant-om-tra/