Skriv ut

Undervisningsstöd: Sy förvaringar

Det kan vara bra att ha några mönster som man som lärare känner sig trygg med sen kan kanske eleverna utveckla dem. Om eleverna får välja helt fritt kan det bli mycket för dig som lärare att sätta dig in i om du inte känner dig trygg i att utveckla så många olika förvarings modeller. Låt istället eleverna utgå från några få grund förvaringar som de utvecklar på olika sätt.

Här brukar jag börja med att repitera symaskinen och låta eleverna lära sig de olika begreppen.Jag vissar även filmer om olika konstfibrer och pratar om bla viskos och nylon tyger.

 

 

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.

 

Filmtips:

Viskos
Nylon
Arbetsbeskrivning på fanny pack