Skriv ut

Undervisningsstöd: Sy förvaringar

Förmågor att utveckla

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalité- och miljöaspekter.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, sömnad. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Tvådimensionella skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Filmtips:

Viskos
Nylon

Arbetsbeskrivning på fanny pack