Skriv ut

Undervisningsstöd: Tidningshållare

Inte mycket mer än att se till att det finns en dagstidning/veckotidning i salen för eleven att mäta med.
På bilden är furuträet betsat med vacker allmogefärg påfört med en svamp.
Se idéblad för hur en arbetsgång kan se ut.
Se film om hur du sätter dit öljetter.