Skriv ut

Undervisningsstöd: Trä och metalltavla

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

 
  Centralt innehåll i årskurs 1 - 3:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Be eleverna att hemifrån ta med en mindre sak i trä och en i metall. Berätta att vi ska sätta fast dem på en tavla så att de kan undvara föremålet. Jag vet att det kan vara svårt att hitta något litet föremål i trä hemma och därför sågar jag upp mindre bitar av olika träslag som jag kan dela ut. Metallsaker som kapsyler, bestick, spikar eller gamla verktyg kan faktiskt vara lättare att hitta där man bor.

Förbered varsin bit tjockare plywoodplatta i lämplig storlek. Den behöver heller inte vara av dyraste sort.  Hyvla upp lite listmaterial där eleverna sedan får mäta och såga till längder som passar som ram.

Du kan nu i arbetet med ramen få lära ut lite olika kunskaper som:

 • Vad är plywood? Vad är speciellt med den?
 • Hur mäter man så att ramen passar, vilket träslag är det och vilken såg kan vara lämplig?
 • Olika grovlekar på slippapper och hur man slipar på ett lämpligt sätt.
 • Hur man ev. målar bakstycket? Tips är att krama ur en svamp och med den stryka på färgen.
  Det blir jämnt och man kan se ådringen efteråt.
 • Hur man limmar på ramen och hur man spänner fast den under limningen. Vad är trälim?
 • Linolja ramen?
 • Upphängning?

Man kan ju förslagsvis limma fast träföremålet och fästa metallföremålet genom att borra ett par små hål i plywooden, och med en tunn metalltråd tvinna fast den i bakstycket.

Eleven får under lektionstid sedan skriva ett par rader om träslaget och om metallen som man sedan snyggt limmar/tejpar fast på tavlan bredvid sina föremål. (se värderingsbladet)

Som avslutning kan man i grupp berätta om de olika metallerna och träslagen för varandra.