Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Trädgårdsfigurer

Du får lära dig:

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i
  arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. 

 

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.


Uppgift:

Du ska få formge en trädgårdsfigur vilken du kan se på en film som läraren visar som inspiration.
Till uppgiften har du ett 40 cm långt kasserat bandsågsblad som kommer att återvinnas.
Du ska använda hela längden. Detta för att din figur ska kunna svaja ordentligt när vind
eller fingrar sätter fart på den.
Du får även 2 mindre träbitar till figurens kropp och topp och även en lite större bottenplatta i trä.
Figuren kan vara ett djur eller något annat som du hittar på. Försök gärna ha en fyndig tanke.
Du formar träbitarna som kanske målas och med små skruv fäster du bandsågsbladet i delarna.
Läraren kommer att hjälpa dig med de tekniska lösningarna vid behov.