Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Trädgårdsfigurer

Du får lära dig:

  • Nya handverktyg, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Undersökande av olika materials egenskaper och bearbetning- och konstruktionsmöjligheter.
  • Lämpliga sammansättningar i mindre delar

 

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Du ska få formge en trädgårdsfigur vilken du kan se på en film som läraren visar som inspiration.
Till uppgiften har du ett 40 cm långt kasserat bandsågsblad som kommer att återvinnas.
Du ska använda hela längden. Detta för att din figur ska kunna svaja ordentligt när vind
eller fingrar sätter fart på den.
Du får även 2 mindre träbitar till figurens kropp och topp och även en lite större bottenplatta i trä.
Figuren kan vara ett djur eller något annat som du hittar på. Försök gärna ha en fyndig tanke.
Du formar träbitarna som kanske målas och med små skruv fäster du bandsågsbladet i delarna.
Läraren kommer att hjälpa dig med de tekniska lösningarna vid behov.