Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Trädgårdsfigurer

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.


Ett utmärkt tillfälle att ta tillvara på gamla bandsågsblad.
Klipp bort sågtänderna med gradsaxen och erbjud eleverna ca 40 cm långa bitar. Låt dem fila och slipa den klippta kanten jämn.
Första gången lät jag eleverna själva klippa en bit av sågbladet men det visade sig att kortare blad lyckades inte svaja utan
flera av figurerna välte helt enkelt. 
För att figuren ska kunna stå i vinden utan att välta behövs också en eller två stenar ovanpå brädan. Jag har också tänkt på
att låta ett rundstång i metall, eller rundstav i trä, monteras under brädan som sedan trycks ner i marken.
Förutom sågbladet så gav jag eleverna 2 mindre brädbitar där de skulle forma sin idé till figur och en bit skulle räcka till bottenplatta.
Fantasin och kreativateten får stå i centrum i uppgiften. Oftast tänker man sig sågbladet som en hals men det kan lika gärna bli en stjälk, ben/arm, tunga eller annat. Likaså kan övriga delar vara vad som helst bara idén är rolig.
Berätta hur man med körnslag markerar inför borrningen i sågbladet och hur man spänner fast ordentligt innan man borrar i pelarborrmaskinen.
Man ska vara medveten om att sågbladet rostar utomhus med tiden men det gör inte så mycket tycker jag.