Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Trädgårdsfigurer

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Ett utmärkt tillfälle att ta tillvara på gamla bandsågsblad.
Klipp bort sågtänderna med gradsaxen och erbjud eleverna ca 40 cm långa bitar. Låt dem fila och slipa den klippta kanten jämn.
Första gången lät jag eleverna själva klippa en bit av sågbladet men det visade sig att kortare blad lyckades inte svaja utan
flera av figurerna välte helt enkelt. 
För att figuren ska kunna stå i vinden utan att välta behövs också en eller två stenar ovanpå brädan. Jag har också tänkt på
att låta ett rundstång i metall, eller rundstav i trä, monteras under brädan som sedan trycks ner i marken.
Denna variant har jag dock inte fullföljt ännu.
Förutom sågbladet så gav jag eleverna 2 mindre brädbitar där de skulle forma sin idé till figur och en bit skulle räcka till bottenplatta.
Fantasin och kreativateten får stå i centrum i uppgiften. Oftast tänker man sig sågbladet som en hals men det kan lika gärna bli en stjälk, ben/arm, tunga eller annat. Likaså kan övriga delar vara vad som helst bara idén är rolig.
Berätta hur man med körnslag markerar inför borrningen i sågbladet och hur man spänner fast i pelarborrmaskinen innan man borrar.
Man ska vara medveten om att sågbladet rostar utomhus med tiden men det gör inte så mycket tycker jag.