Skriv ut
Snabbfakta
Trädstammen
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker
Tid
ca 2 x 4 v.
Material
7 mm plywood och mjuka material
Uppgift

Eleven formger och målar en del av en trädstam. Därefter borrar och sågar de hål i den, tillverkar olika djur till
dessa hål och annat som kan finnas på och i en trädstam. 

Förberedelser

I Träslöjden bör 7 mm plywood finnas och i textilslöjden kan olika små spillbitar av textiltyg, filt och kanske garn komma till användning.