Skriv ut
Elevuppgift
Trädstammen

Under ca 8 veckor ska du arbeta i både träslöjden och textilslöjden.
Du ska tillverka en trädstam och något djur och tillbehör som kan hittas i ett träd!